Rosuvastatin calcium CAS:147098-20-2

CAS: 147098-20-2

MF: C44H54CaF2N6O12S2

MW: 1001.14

EINECS: 627-028-1

Synonyms: 6-Heptenoic acid, 7-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-, calcium salt (2:1), (3R,5S,6E)-;(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl])-3,5-dihydroxyhept-6-enoic acid hemicalcium salt;Rosuvastatin Calcium(W.S);ZD 4522 Calcium;ROSUVASTATIN CALCIUM (ROSUVASTATIN HEMICALCIUM);Rosuvastadine;Rosuvastatin CalciuM
(3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-Methylethyl)-2-[N-Methyl(n-Methylsulfonyl)aMino]-5-pyriMidinyl]-3,5-dihydroxy-6-Heptenoic calciuM;Rosuvastatin Calium

Contact Us