NONOXYNOL 9 CAS:14409-72-4

CAS: 14409-72-4

MF: C33H60O10

MW: 616.82

EINECS:

Synonyms: 26-(4-Nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol;Nonaethylene glycol mono(p-nonylphenyl) ether;Nonaethylene glycol p-nonylphenyl ether;NONOXYNOL 9;ALPHA-(P-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYNONA(OXYETHYLENE);1-Nonyl-4-(26-hydroxy-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosane-1-yloxy)benzene;2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(4-Nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol;26-(p-Nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxa-1-hexacosanol

Contact Us