(4S)-3-[5-(4-Fluorophenyl)-1,5-dioxopenyl]-4-phenyl-2-oxazolidinone CAS:189028-93-1

CAS: 189028-93-1

MF: C20H18FNO4

MW: 355.36

EINECS: 606-164-5

Synonyms: (4S)-4-Phenyl-3-[5-(4-fluorophenyl)-5-oxopentanoyl]-1,3-oxazolidin-2-one;(S)-3-[5-(4-Fluorophenyl)-1,5-dioxopentyl]-4-phenyloxazolidin-2-one;1-(4-Fluorophenyl)-5-[(4S)-2-oxo-4-phenyl-3-oxazolidinyl]-1,5-pentanedione;3-[5-(4-fluorophenyl)-1, 5-dioxopentyl]-4-phenyl-(4S)-2-Oxazolidinone (FHO2);Ezetimibe Impurity 41;(S)-1-(4-fluorophenyl)-5- (2-oxo-4-phenyloxazolidin-3-yl) pentane-1,5-dione;ETMB-04;(S)-1-(4-fluorophenyl)-5-(2-oxo-4-phenyloxazolidin-3-yl)

Contact Us