(+)-(1S,4R)-P-MENTHA-2,8-DIEN-1-OL CAS:22972-51-6

CAS: 22972-51-6

MF: C10H16O

MW: 152.23

EINECS:

Synonyms: (1S,4R) 1-METHYL-4-(1-METHYLETHENYL)-2-CYCLOHEXEN-1-OL;(+)-(1S,4R)-P-MENTHA-2,8-DIEN-1-OL;2-Cyclohexen-1-ol,1-Methyl-4-(1-Methylethenyl)-, (1S,4R)-;(1S,4R)-1-methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-ol;(1S,4R)-p-Menth-2,8-dien-1-ol;(1S,4S)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-ol;(1S,4R)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-ol22972-51-6;(1S,4R)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-enol

Contact Us